Przejdź do głównej części

OBOZY TRENINGOWO – SZKOLENIOWE

UPRT

ADVANCED UPSET PREVENTION AND RECOVERY TRAINING (A-UPRT) – program podnoszący świadomość i umiejętności pilotów. Sesje naziemne obejmują badania nad utratą kontroli, psychologię lotnictwa i zaawansowaną aerodynamikę. Kurs UPRT jest ostatnim dopracowaniem już zaawansowanych umiejętności latania.

Cennik i wymagania

Na tej stronie można znaleźć informacje o kosztach i wymaganiach wstępnych na szkolenie w zakresie zapobiegania zdenerwowaniu i regeneracji (UPRT) w DTO Warsaw Flight Safety

Każdy kurs obejmuje szkolenie teoretyczne i praktyczne dla pilotów

Plan i czas trwania szkolenia

Szkolenie w zakresie zapobiegania i wyprowadzania z sytuacji krytycznych w DTO Warsaw Flight Safety obejmuje praktyczne i teoretyczne szkolenie wymagane od pilotów do uzyskania zatwierdzenia UPRT. UPRT jest wymogiem EASA dla pilotów komercyjnych.
PLAN I CZAS TRWANIA SZKOLENIA.

Opis

UPRT rozpoczyna się od 5 godzin samodzielnej nauki z wykorzystaniem szkolenia komputerowego (CBT), a następnie odbywa się 1-godzinna odprawa w klasie, w której można również uczestniczyć za pośrednictwem łącza wideo. Praktyczne szkolenie lotnicze odbywa się na samolocie Extra 300LP i jest podzielone na 2 lekcje po 1,5 godziny każda.

Po ukończeniu tego kursu otrzymasz certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia w zakresie zapobiegania zdenerwowaniu i regeneracji zgodnie z wymaganiami EASA.

Galeria szkoleń